Polityka prywatności

Zgodnie z włoskim prawem Decreto Legislativo n. 196/2003 oraz art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 przekazujemy następujące informacje:

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Partia odpowiedzialnaPOEMA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
Cel·Spełnianie wszelkich prośb i w wniosków złożonych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie przesyłaniem informacji.

· Zarządzanie usługami zakontraktowanymi za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Legitymizacja·Zgoda strony zainteresowanej.

·Nawiązanie stosunku przedumownego / umownego

OdbiorcyDane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek, aby je przekazać lub jeśli będzie to konieczne do zrealizowania Twojego zamówienia.
PrawaMożesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ MOJE DANE?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest

Nazwa firmy: POEMA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Nip i kod podatkowy: 02740290396

Nazwa handlowa: TENERIFE TRIPS

Adres: Via Romagnoli 82, Faenza (RA), 48018, Włochy

PEC (certyfikowany e-mail): [email protected]

Pozostałe dane kontaktowe:

E-mail: skopiuj to hiperłącze i wklej je, aby zobaczyć nasz adres e-mail

Numer telefonu: +39 3397173793

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?

W Tenerife-Trips przetwarzamy wszelkie informacje przesłane przez każdą z osób zainteresowanych w celu zarządzania ich prośbami o informacje oraz wszelkich usług, które łączą je z tą firmą, a także w celu wysyłania im ofert produktów i usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, której możesz wyrazić, akceptując politykę prywatności Tenerife-Trips na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj, że gdy prosimy Cię o wypełnienie Twoich danych osobowych w celu udostępnienia Ci jakiejś funkcjonalności lub usługi w naszych formularzach, oznaczymy niektóre pola jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, których potrzebujemy, aby móc świadczyć daną usługę lub dać Ci dostęp do danej funkcji. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się nie podawać tych informacji, możesz nie być w stanie ukończyć rejestracji jako użytkownik lub korzystać z usług.

W przypadku zapytań, które docierają do nas w inny sposób niż nasze internetowe formularze kontaktowe, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku nawiązanie stosunku przed umownego. Oznacza to, że będziemy zarządzać Twoimi danymi, aby spełnić Twoje prośby o informacje i / lub usługi.

Dane podane przez użytkowników będą wykorzystywane do badań statystycznych i analizy profili w celu świadczenia lepszej obsługi za pośrednictwem naszej strony internetowej, do której będzie wykorzystywana aplikacja Google Analytics.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

 

GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ MOJE INFORMACJE?

SITEGROUND SPAIN S.L. , (B87194171)

Cl Prim 19 18  28004  – Madrid – España

https://www.siteground.es

Tel: +34 915 226 335

 

KOMU ZOSTANĄ PRZEKAZANE MOJE DANE?

Do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności niezbędne jest udostępnienie przez nas Twoich danych osobowych następującym podmiotom, które wspierają nas w oferowanych przez nas usługach:

  • Podmioty finansowe; aby dokonać płatności za zakontraktowane usługi.
  • Dostawcy usług technologicznych; Hosting i utrzymanie sieci.

Poza wskazanymi, żadne dane nie będą przekazywane, chyba że istnieje obowiązek prawny, aby je przekazać, lub jeśli będzie to konieczne do spełnienia wymagań bezpośrednio związanych z Twoim zleceniem.

 

JAK DŁUGO BĘDZIECIE PRZECHOWYWAĆ MOJE DANE?

Wszelkie przekazane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Twojej relacji z tą firmą i dopóki osoba, której dane dotyczą, nie zażąda ich usunięcia.

 

JAKIE SĄ MOJE PRAWA, KIEDY PRZEKAZUJĘ SWOJE DANE? I GDZIE MAM SIĘ ZROBIĆ, ABY WYKONAĆ SWOJE PRAWA?

Każdy ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe, które go dotyczą, w Tenerife-Trips. Wszystkim zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania zmiany wszelkich niedokładnych danych lub ich usunięcia, gdy między innymi dane te nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. W pewnych okolicznościach osoby zainteresowane mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku zachowamy je wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, a Tenerife-Trips zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że zaistnieją istotne podstawy prawne lub w celu wykonania, lub obrony potencjalnych roszczeń prawnych. Aby skorzystać ze swoich praw, należy wysłać zawiadomienie i kopię swojego dowodu osobistego na adres:

skopiuj to hiperłącze i wklej je, aby zobaczyć nasz adres e-mail

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodzę pisząc na adres: skopiuj to hiperłącze i wklej je, aby zobaczyć nasz adres e-mail

Ponadto niniejszym informujemy, że masz prawo złożyć skargę do włoskiego organu kontrolnego Garante per la Protezione dei Dati Personali.

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
×