informacja prawna

CEL

Niniejsze warunki prawne zostały ustanowione przez Tenerife-Trips w celu określenia kryteriów i warunków korzystania ze strony internetowej Tenerife-Trips.

Informacje o właścicielu:

Zgodnie z włoskim prawem Decreto Legislativo n. 196/2003 oraz art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 Tenerife-Trips udostępnia informacje o właścicielu tej strony internetowej.

Identyfikacja i kontakt:

Nazwa firmy: POEMA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Nip i kod podatkowy: 02740290396

Nazwa handlowa: TENERIFE TRIPS

Adres: Via Romagnoli 82, Faenza (RA), 48018, Włochy

PEC (certyfikowany e-mail): [email protected]

Pozostałe dane kontaktowe:

E-mail: [email protected]

Numer telefonu: +39 3397173793

Przeglądając tę ​​witrynę, przeglądarki określają stan użytkowników. Użytkownicy akceptują ustalone warunki użytkowania. Tenerife-Trips zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prawnych w dowolnym momencie, a także do wprowadzenia wszelkich technicznych lub wizualnych ulepszeń, które uznają za dogodne. Jeśli takie modyfikacje wpłyną na prywatność użytkowników, użytkownicy zostaną uprzednio powiadomieni o dacie wejścia w życie wszelkich zmian.

Zgodnie z włoskim prawem Decreto Legislativo n. 196/2003 i zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 musisz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić lub gdy będzie to konieczne do spełnienia Twojego żądania. Jeśli Twoje dane zostaną zmienione lub zmodyfikowane, musisz nas o tym powiadomić. Użytkownicy mogą skorzystać z przysługujących im praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia, pisząc na poniższy adres:

[email protected]

 

POLITYKA LINKÓW

Ta witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, aby zapewnić użytkownikom dostęp do różnych sieci społecznościowych i platform internetowych. Tenerife-Trips nie ponosi odpowiedzialności za treści, oferty, produkty lub usługi, które mogą zawierać takie strony internetowe.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

We wszystkich sprawach związanych z Tenerife-Trips i użytkownikami zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa krajowego, a wszelkie spory rozstrzygane są przez sąd w Ravenna.

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
×